Diensten

Als taalprofessional bied ik verscheidene aan.

Door mijn jarenlange ervaring bent u verzekerd van een kwalitatief hoogwaardig resultaat.

diensten

Vertalen
U kunt mij inschakelen voor verschillende soorten vertaalopdrachten van het Engels naar het Nederlands. Mijn specialisatie is het vertalen van boeken en van academische en (populair) wetenschappelijke teksten.

Corrigeren
Als corrector controleer ik teksten op spelling, grammatica en stijl. Ook maak ik vertalingen persklaar. Ik corrigeer in principe alleen Nederlandstalige teksten.

Tekstschrijven
Ik schrijf academische artikelen en rapportages op het gebied van vertalen, vertaalwetenschap en literatuur. Daarnaast ontwikkel ik lesmethodes over deze onderwerpen. Ik schrijf in het Nederlands en in het Engels.

ervaring

In 2008 startte ik mijn eigen vertaalpraktijk, Linda Broeder Vertalingen, en inmiddels heb ik meer dan veertig boeken vertaald in verschillende genres. Verder heb ik o.a. als freelance vertaaldocent gewerkt voor de LOI en de Auteursbond. Ook heb ik rapporten over vertalen geschreven voor het Expertisecentrum Literair Vertalen. En ik heb zowel zakelijke als literaire teksten gecorrigeerd voor verschillende opdrachtgevers. 

Als freelance vertaler ben ik gespecialiseerd in het vertalen van boeken in meerdere genres: van literatuur tot thrillers en van romans tot kinderboeken. Een compleet overzicht van mijn boekvertalingen is te bekijken in mijn Portfolio. Ook vertaal ik voor de zakelijke markt, in het bijzonder academische en (populair) wetenschappelijke teksten. Daarnaast werk ik als corrector en persklaarmaker. Hierbij corrigeer ik teksten op spelling, grammatica en stijl.

Uitgevers voor wie ik heb gewerkt:
Ambo|AnthosArs ScribendiAtlas ContactBoekerijGottmerLuitingh-SijthoffMensionMouria NBD Biblion Truth & DareUnieboek | Het Spectrum (als corrector)

Andere opdrachtgevers:
Joco Media Kosmos S.R.L.Rijksuniversiteit GroningenScribbr

Ik was docent van de modulen Maatschappijkennis en vertalen, Vertalen in de praktijk en Vertaaltools van de hbo-opleiding Vertaler Engels van de LOI. Hierbij was ik verantwoordelijk voor het nakijken en beoordelen van huiswerkopgaven. Daarnaast verzorgde ik van 2012-2016 een van de lesdagen, inclusief het opstellen van de lesstof en het nakijken van het voorbereidende werk. Het onderwerp van deze lesdag was het vertaalproces van begin tot eind: acquisitie en onderhandelen, het maken van de vertaling en het opstellen van de factuur.

Voor de sectie Boekvertalers van de Auteursbond heb ik twee workshops van een dag verzorgd. De ene workshop ging over het vertalen van chicklit en de ander over het vertalen van humor.

Het ELV heeft mij ingehuurd voor het schrijven van verscheidene rapportages:

Dossiers literair vertalen (2015-2016)
Interne dossiers over de huidige stand van zaken rond literaire vertalingen in en uit het Nederlands. Centrale vraag: wat is er sinds de oprichting van het ELV zoal gebeurd binnen de literaire vertaalwereld en hoe ziet de (nabije) toekomst eruit?

Naar een definitieve elektronische leeromgeving voor het ELV (2013)
Adviesrapport over het toekomstige gebruik van een elektronische leeromgeving door het ELV, in het bijzonder bij het organiseren van vertaalcursussen.

Als auteur voor de hbo-opleiding Vertaler Engels van de LOI heb ik lesmateriaal ontwikkeld voor de modulen Inleiding literair vertalen en Maatschappijkennis en vertalen. Onderwerpen: het vertalen van vorm en stijlkenmerken, het vertalen van cultuurspecifieke elementen, het vertalen van kinder- en jeugdliteratuur, vertaalstrategieën.

Als projectmedewerker van het ELV hield ik mij vooral bezig met alles rond digitale communicatie. Hieronder viel: het beheren van de website van het ELV in al zijn facetten, het onderzoeken en implementeren van digitale technieken voor de verschillende diensten van het ELV (bijvoorbeeld het opzetten van een digitale leeromgeving voor de cursussen) en het ontwikkelen van overig digitaal materiaal (digitale administratiesystemen, relatiebeheersysteem, programmaboekjes, etc.). Ook heb ik een grootschalig onderzoek naar de effectiviteit van de ELV-cursussen opgezet en uitgevoerd. Verder bestonden mijn werkzaamheden o.a. uit het mede-organiseren van de vertaalcursussen en mentoraten, en informatievoorziening naar derden.

opleiding

Ik heb een BA Taal- en Cultuurstudies en een MA Engels met Vertalen als specialisatie. Ik heb me toegespitst op literair vertalen, onder andere met mijn scriptie over het vertalen van humor. Ook na mijn studie ben ik me verder blijven ontwikkelen met verschillende cursussen op het gebied van literair vertalen. 

Drieweeks verblijf in het Banff Centre for Arts and Creativity in Canada. Hier werkte ik aan mijn vertaling van De rook die dondert van Namwali Serpell. Dit verblijf werd gesponsord door het Nederlands Letterenfonds.

Vijfdaagse cursus literair vertalen in Antwerpen, georganiseerd door het Expertisecentrum Literair Vertalen. Het programma bestond onder andere uit colleges over vertaaltheorie, vertaalateliers door Caroline Meijer, Harm Damsma en Niek Miedema, en het maken van een collectieve vertaling.

Universiteit Utrecht – cum laude afgestudeerd.
Programma: Vertalen
Scriptie: Translating Humour – The Problems of Translating Terry Pratchett

Universiteit Utrecht – cum laude afgestudeerd.
Hoofdrichting: Taalontwikkeling en taalvariatie
Minors: Engelse taal en cultuur; Vertalen

subsidies

Als ervaren literair vertaler heb ik meerdere subsidies ontvangen om mezelf en de kwaliteit van mijn vertalingen verder te kunnen ontwikkelen.

Projectsubsidie van het Nederlands Letterenfonds voor de literaire vertaling van De rook die dondert (The Old Drift) van Namwali Serpell.

Projectsubsidie van het Nederlands Letterenfonds voor de literaire vertaling van Rode klok (Red Clocks) van Leni Zumas.

Ontwikkelingsbeurs van het Expertisecentrum Literair Vertalen voor de literaire vertaling van een fragment uit The Sleepwalker’s Guide to Dancing van Mira Jacob, onder begeleiding van mentor Harm Damsma.

aan­ge­slo­ten bij

Shopping Basket