Het verhaal van Hamid

Uit­ge­ver: NBD Bibli­on
Engel­se titel: 
See­king Refu­ge — Hamid’s Story

Ande­re delen: Het verhaal van Rachel

Op de vlucht! Het verhaal van Hamid

Andy Glynne

Dit is het waar­ge­beur­de ver­haal van de tien­ja­ri­ge vluch­te­ling Hamid. Hij vlucht met zijn moe­der uit Eritrea als er oor­log komt en zijn fami­lie wordt bedreigd door de rege­ring. De start in het nieu­we land is moei­lijk voor Hamid. Maar gaan­de­weg leert hij de taal en krijgt hij nieu­we vrien­den. Hamids leven wordt steeds beter. Maar dan komt er slecht nieuws uit Eritrea… Op de vlucht! was oor­spron­ke­lijk een ani­ma­tie­se­rie van de BBC, bekroond met een BAFTA-award.

Uit­ge­ver: NBD Bibli­on
Engel­se titel: 
See­king Refu­ge — Hamid’s Story

Ande­re delen: Het verhaal van Rachel

© 2016 NBD Biblion

Shopping Basket