Het verhaal van Rachel

Uit­ge­ver: NBD Bibli­on
Engel­se titel: See­king Refu­ge — Rachel’s Story

Ande­re delen: Het verhaal van Hamid

Op de vlucht! Het verhaal van Rachel

Andy Glynne

Dit is het waar­ge­beur­de ver­haal van de der­tien­ja­ri­ge Rachel. Samen met haar fami­lie ont­vlucht ze haar vader­land, want hun leven als chris­ten in een over­we­gend isla­mi­tisch land is onhoud­baar gewor­den. Na een lan­ge, ver­moei­en­de reis komen Rachel en haar ouders aan in een nieuw land. Rachel lijkt ein­de­lijk de jeugd te krij­gen waar­van ze altijd droom­de, maar dan blijkt hun asiel­aan­vraag te zijn afge­we­zen… Op de vlucht! was oor­spron­ke­lijk een ani­ma­tie­se­rie van de BBC, bekroond met een BAFTA-award.

Uit­ge­ver: NBD Bibli­on
Engel­se titel: See­king Refu­ge — Rachel’s Story

Ande­re delen: Het verhaal van Hamid

© 2016 NBD Biblion

Shopping Basket