Mijn pop-up ruimteboek

Uit­ge­ver: NBD Bibli­on
Engel­se titel: My Best Pop-Up Spa­ce Book

Recen­sies: Juf Jannie, Pluizer

Mijn pop-up ruimteboek

Claire Lloyd

Mijn pop-up ruim­te­boek is een ken­nis­ma­king voor jon­ge kin­de­ren met het uni­ver­sum. Alle belang­rij­ke onder­wer­pen komen aan bod: de aar­de, de zon, de maan en de ster­ren, ruim­te­vaart en astro­nau­ten. De pop-ups wor­den elke keer weer anders inge­zet en geven elke spread een extra dimen­sie. Het boek bevat een drie­luik over ons zon­ne­stel­sel én een gro­te ron­de knop die een onweer­staan­ba­re aan­trek­kings­kracht op kin­de­ren heeft. Druk erop en je hoort het geluid van een raket die wordt gelanceerd.

Uit­ge­ver: NBD Bibli­on
Engel­se titel: My Best Pop-Up Spa­ce Book

Recen­sies: Juf Jannie, Pluizer

Mijn pop-up ruimteboek achterflap

© 2016 NBD Biblion

Shopping Basket