Tom Groot 17

Uit­ge­ver: Gottmer
Engel­se titel: Spec­ta­cu­lar School Trip (Real­ly…)
Recen­sies:

Tom Groot 17 — Super­chill school­reis­je (maar écht…)

Liz Pichon

Tom doet heel erg zijn best om uit de pro­ble­men te blij­ven, echt… Maar op de een of ande­re manier heeft hij het voor elkaar gekre­gen om DRIE(!) ver­drie­ti­ge gezicht­jes op zijn rap­port te krij­gen. Als Tom er nog één ver­drie­tig gezicht­je bij krijgt, mag hij van meneer Ful­ler­man niet mee op SCHOOLREIS! Kan het nog erger? Ja, die irri­tan­te Mar­cus maakt alles nog veel erger, om over Toms humeu­ri­ge zus Delia maar niet te spre­ken. Mis­schien kan zijn bes­te vriend Dirk hem nog red­den. Het zou al een stuk sche­len als Haan de hond eens ophield met Toms huis­werk opeten!

Uit­ge­ver: Gottmer
Engel­se titel: Spec­ta­cu­lar School Trip (Real­ly…)
Recen­sies: PluizuitKinderboekenjournaal

Uit­ge­ver: Gottmer

Engel­se titel: Spec­ta­cu­lar School Trip (Real­ly…)

Recen­sies:

Ande­re door mij ver­taal­de delen:

frag­ment

Shopping Basket