tom groot 18-s

Uit­ge­ver: Gottmer
Engel­se titel: Ten Tre­men­dous Tales
Ove­ri­ge media: blog 10 jaar Tom Groot

Tom Groot 18 — Tien tof­fe verhalen

Liz Pichon

Tom Groot bestaat al 10 jaar. Echt waar! In die tien jaar zijn er al 17 delen ver­sche­nen in deze suc­ces­se­rie en zijn er al meer dan 11 mil­joen Tom Groot-boe­ken over de toon­bank gevlo­gen. Om dit waan­zin­ni­ge jubi­le­um te vie­ren is er nu deze hila­ri­sche, vol­le­dig zwart-wit geïl­lu­streer­de bun­del van tien ver­ha­len over Tom Groot. Zoals altijd is het weer spec­ta­cu­lair scha­te­ren van het lachen. Wereld­wijd Liz Pichon ver­weeft haar humo­ris­ti­sche ver­ha­len met haar inmid­dels onmis­ken­ba­re zwart-wit-illustraties.

frag­ment

tom groot 18 inhoud 1
tom groot 18 inhoud 2
tom groot 18 inhoud 3

© 2021 Gottmer

Lees meer »

Shopping Basket