verdronken

Uit­ge­ver: Kluitman
Engel­se titel: The Undrow­ned

∗ 

Verdronken

K.R. Alexander

Samant­ha en Rachel waren ooit bes­te vrien­din­nen. Wáren, want inmid­dels is Samant­ha een erge pest­kop gewor­den, die Rachel gebruikt om haar huis­werk te maken en Rachel over­al de schuld van geeft. Dat ze nu slech­te cij­fers haalt, dat ze huis­ar­rest heeft, dat haar ouders zo vaak ruzie heb­ben… In een moment van pure woe­de duwt Samant­ha Rachel in het meer. Het meer staat erom bekend dat kin­de­ren die erin val­len nooit meer terug­ge­von­den wor­den. Rachel zakt naar de bodem en komt niet meer boven… Ze moet wel dood zijn, dat kan niet anders. Maar de vol­gen­de dag ver­schijnt Rachel gewoon op school als­of er niets is gebeurd… Rachel is terug, en ze is uit op wraak.

Uit­ge­ver: Kluitman
Engel­se titel: The Undrow­ned

Uit­ge­ver: Kluitman
Engel­se titel: The Undrow­ned

∗ 

fragment

Ver­schijnt okto­ber 2021. 

© [copy­right]

Shopping Basket