witte schuld

Wit­te schuld

(Whi­te Debt)

Tho­mas Harding

In Wit­te schuld ver­telt Har­ding over de sla­ven­op­stand van 1823, in de Brit­se (voor­heen Neder­land­se) kolo­nie Deme­ra­ra, nu Guy­a­na genaamd, in het Cari­bisch gebied. Het begon op een klei­ne sui­ker­plan­ta­ge genaamd ‘Suc­cess’ en groei­de uit tot een belang­rij­ke domi­no­steen in de afschaf­fing van de sla­ver­nij in het hele Brit­se Rijk. We zien de opstand door de ogen van vier men­sen: de slaaf­ge­maak­te man Jack Glad­sto­ne, de mis­si­o­na­ris John Smith, de kolo­nist John Che­ve­ley en de poli­ti­cus en sla­ven­hou­der John Glad­sto­ne, vader van een toe­kom­sti­ge Brit­se pre­mier. Har­ding ver­telt het ver­haal van­af de aan­loop naar de opstand tot aan het recht­bank­dra­ma dat erop volgde.

Ver­schijnt sep­tem­ber 2022

 

 

 

 

[ove­ri­ge info]:
∗ 
Recen­sies:
∗ 

Shopping Basket