Hor­ror­land

Wie het laatst lacht

Joel A. Sutherland

Sai, Ja­son en Aal­iyah kun­nen hun ge­luk niet op als ze een rol in de be­ken­de tv-se­rie Screa­mers win­nen. Sa­men met hoofd­rol­spe­ler Zoë rei­zen ze af naar het ver­la­ten pret­park Pen­ny­land, waar de af­le­ve­ring zal wor­den op­ge­no­men. Over het pret­park doen al­ler­lei le­gen­des de ron­de en al snel komt het vier­tal er­ach­ter dat er een kern van waar­heid in de ver­ha­len zit. Het park wordt ge­plaagd door de kwaad­aar­di­ge clown Beau­re­gard. De vier vrien­den zul­len moe­ten sa­men­wer­ken om de per­for­man­ce van hun ­le­ven te geven.

Uit­ge­ver: Kluitman

Oor­spron­ke­lij­ke ti­tel: Screamers

Hor­ror­land

Wie het laatst lacht

Joel A. Sutherland

Sai, Ja­son en Aal­iyah kun­nen hun ge­luk niet op als ze een rol in de be­ken­de tv-se­rie Screa­mers win­nen. Sa­men met hoofd­rol­spe­ler Zoë rei­zen ze af naar het ver­la­ten pret­park Pen­ny­land, waar de af­le­ve­ring zal wor­den op­ge­no­men. Over het pret­park doen al­ler­lei le­gen­des de ron­de en al snel komt het vier­tal er­ach­ter dat er een kern van waar­heid in de ver­ha­len zit. Het park wordt ge­plaagd door de kwaad­aar­di­ge clown Beau­re­gard. De vier vrien­den zul­len moe­ten sa­men­wer­ken om de per­for­man­ce van hun le­ven te geven.

Uit­ge­ver: Kluitman

Oor­spron­ke­lij­ke ti­tel: Screamers

ci­taat